La importància de la neteja en màquines alimentàries, fa que els proveïdors hagin de tenir un plus en tecnologia alimentària, per això TECALI process SL els ajudarà a la millor decisió.

A vegades el marcatge CE no és suficient per certificar que una màquina és segura, de fet l’empresari és l’últim responsable perquè les seves màquines no produeixin accidents. L’assessorament d’aquest tipus fa cada dia més justificada la implicació de TECALI process SL.

TECALI process SL té experts en màquines per a detecció de cossos estranys, ja sigui de raigs X, detector de metalls, visió artificial …

La importància d’escollir un bon transportador, ja sigui de banda, PU o modular, fa que cada dia sigui més important l’assessorament en aquest àmbit, i no només en el tipus de banda, sinó també en l’estructura, xassís, materials…

Una visió exterior del procés realitzada per enginyers experts de TECALI process SL els ajudarà a prendre la millor decisió per rendibilitzar els costos productius. Ens centrem en reduir moviments, deixalles, rebutjos, costos en general,… I sempre amb un període d’amortització d’un màxim de dos anys. Els donarem la millor solució del seu procés productiu.

Tenir el packaging en bones condicions i automatitzat reforça la fortalesa competitiva de l’empresa. Els oferim assessorament per poder obtenir la millor avantatge competitiu.

TECALI process SL els ajudarà tenir la millor informació per adaptar els seus processos a la normativa ATEX , de prevenció contra el risc d’atmosferes explosives.

TECALI process SL té diverses firmes de maquinària en representació en exclusiva, que faran que seu procés productiu tingui una màxima fiabilitat.

TECALI process SL coneix el mercat de màquines, representants, fabricants, espanyols i estrangers, que garanteixen la millor elecció al millor preu, com poden ser màquines d’envasament, termoformadoras, omplidores, dosificadores, línies completes…

TECALI process SL els ajudarà a tenir les millors instal·lacions per a complir totes les normatives alimentàries: cablejat, connectors, tubs, quadres elèctrics, acabat de parets, murets, sales blanques, SAS, filtres, sòls, pendents, tipus desguassos…