SISTEMA PER DESEMMOTLLAR BLOCS DE CARN CONGELADA

 1. Sense esforços, evita les baixes i els mals d’esquena.
 2. Velocitat ajustable.
 3. Desemmotlla tot tipus de blocs de carn congelada, fins i tot els més resistents com el fetge.
 4. No malmet les caixes de plàstic.

Sortida blocs de carn sense caixa

Sortida de caixes de plàstic buides

Introducció de caixes
amb carn congelada

Equip especial de desemmotllament

OPCIONS DEL SISTEMA:

Les diferents opcions són pensades per poder treballar amb una sola persona

Opció 1: 130 caixes /h 1 persona*

 • Elevador hidràulic palets de carn per treballar al mateix nivell.
 • Desemmotllat de blocs de congelat.
 • Retorn de caixes per una cinta.
 • Retorn de blocs per una cinta i paletitzat en bloc nu manualment.

Opció 2: 180 caixes /h 1 persona*

 • Elevador hidràulic palets de carn per treballar al mateix nivell.
 • Desemmotllat de blocs de congelat.
 • Retorn de blocs per una cinta i paletitzat en bloc nu manualment.
 • Encaixat de caixes E2 o de plàstic en columnes, i estucatge amb cinta.

Opció 3: 250 caixes /h 1 persona*

 • Despaletitzat automàtic de caixes sobre palet, i col·locació en cinta prèvia al desemmotllat.
 • Desemmotllat de blocs de congelat.
 • Retorn de blocs per una cinta i paletitzat en bloc nu manualment.
 • Encaixat de caixes E2 o de plàstic en columnes, i estucatge amb cinta.

Opció 4: 300 caixes /h 1 persona*

 • Despaletitzat automàtic de caixes sobre palet, i col·locació en cinta prèvia al desentmotllat.
 • Desemmotllat de blocs de congelat.
 • Retorn de blocs per una cinta i paletitzat automàtic.
 • Encaixat de caixes E2 o de plàstic en columnes, i estucatge amb cinta.

*Producció estimada