TECALI process SL és una empresa d’assessorament industrial per empreses del sector alimentari. A partir de les necessitats de cada empresa, dissenyem o assessorem sobre el procés productiu, maquinària, automatització, rendiments, disseny industrial,….per tal d’assolir uns rendiments òptims.

La gran experiència acumulada durant anys, fa que els enginyers de TECALI process SL aportin un valor afegit a les empreses d’aquest sector: assessorament sobre màquines, línies, processos, implantacions, posades en funcionament, millores, automatitzacions, seguretat, qualitat

Gestionem amb total confidencialitat tots els projectes, controlem documentació, revisem manuals, revisem seguretat en màquines i realitzem informes RD1215/97 sobre disposicions mínimes de seguretat en equips de treball, adeqüem màquines per complir el certificat CE…