BARRERES D’AIRE PER A ZONES DE PAS

  1. Sistema d’aïllament tèrmic en càmeres i molls.
  2. Evita també l’entrada d’insectes, així com la pols, el fum…
  3. Sistema d’aïllament contra portes obertes. Estalvia el 75% d’energia que es perdria amb les portes obertes.
  4. Evita la pèrdua d’energia a l’exterior, ja sigui en cambres negatives, com molls de càrrega, zones de pas a diferents temperatures…
  5. Gel en els evaporadors? El sistema de barreres d’aire és la solució.